Lõi số Kangaroo số 6 – Lõi 3 trong 1 (Đá ngọc thạch, bóng gốm, cuội hồng)

Giá công bố website: 390.000 đ Giá niêm yết nhà máy: 590.000 đ

Kinh doanh 1

0963.663.330

Kinh doanh 2

0963.663.330