Hiển thị kết quả duy nhất

Giảm giá!
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F12

Máy làm mát không khí ( Quạt điều hòa )

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F12

ONLINE GIÁ SỐC

2.000.000 đ 4.020.000 đ(-50%)

(50%)
Giảm giá!
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F69

Máy làm mát không khí ( Quạt điều hòa )

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F69

ONLINE GIÁ SỐC

5.250.000 đ 7.850.000 đ(-33%)

(33%)
Giảm giá!
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F46N

Máy làm mát không khí ( Quạt điều hòa )

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F46N

ONLINE GIÁ SỐC

7.000.000 đ 9.690.000 đ(-28%)

(28%)
Giảm giá!
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F20

Máy làm mát không khí ( Quạt điều hòa )

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F20

ONLINE GIÁ SỐC

4.090.000 đ 5.990.000 đ(-32%)

(32%)
Giảm giá!
Quạt đứng Kangaroo KG721

Máy làm mát không khí ( Quạt điều hòa )

Quạt đứng Kangaroo KG721

ONLINE GIÁ SỐC

600.000 đ 1.500.000 đ(-60%)

(60%)
Giảm giá!
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F88

Máy làm mát không khí ( Quạt điều hòa )

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F88

ONLINE GIÁ SỐC

4.500.000 đ 7.690.000 đ(-41%)

(41%)
Giảm giá!
Quạt sạc điện Kangaroo KG738

Máy làm mát không khí ( Quạt điều hòa )

Quạt sạc điện Kangaroo KG738

ONLINE GIÁ SỐC

1.750.000 đ 2.600.000 đ(-33%)

(33%)
Giảm giá!
Quạt sạc điện Kangaroo KG735

Máy làm mát không khí ( Quạt điều hòa )

Quạt sạc điện Kangaroo KG735

ONLINE GIÁ SỐC

1.400.000 đ 2.500.000 đ(-44%)

(44%)
Giảm giá!
Quạt đứng Kangaroo KG729

Máy làm mát không khí ( Quạt điều hòa )

Quạt đứng Kangaroo KG729

ONLINE GIÁ SỐC

2.580.000 đ 3.900.000 đ(-34%)

(34%)
Giảm giá!
Quạt trần 5 cánh Kangaroo KGSF056051

Máy làm mát không khí ( Quạt điều hòa )

Quạt trần 5 cánh Kangaroo KGSF056051

ONLINE GIÁ SỐC

2.500.000 đ 3.500.000 đ(-29%)

(29%)
Giảm giá!
Máy sưởi gốm ceramic Kangaroo KGFH09
ONLINE GIÁ SỐC

3.160.000 đ 4.300.000 đ(-27%)

(27%)
Giảm giá!
Máy sưởi gốm ceramic Kangaroo KGFH08
ONLINE GIÁ SỐC

3.800.000 đ 4.700.000 đ(-19%)

(19%)
Giảm giá!
Máy sưởi gốm ceramic Kangaroo KGFH06
ONLINE GIÁ SỐC

3.380.000 đ 4.890.000 đ(-31%)

(31%)
Giảm giá!
Máy sưởi gốm ceramic Kangaroo KGFH05
ONLINE GIÁ SỐC

2.760.000 đ 3.450.000 đ(-20%)

(20%)
Giảm giá!
ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM KANGAROO KG3BH01

Đèn Sưởi nhà tắm Kangaroo

ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM KANGAROO KG3BH01

ONLINE GIÁ SỐC

650.000 đ 1.300.000 đ(-50%)

(50%)
Giảm giá!
Bình tắm nóng lạnh Kangaroo Shibu 30 lít KG78S3

Bình nóng lạnh và năng lượng mặt trời Kangaroo

Bình tắm nóng lạnh Kangaroo Shibu 30 lít KG78S3

ONLINE GIÁ SỐC

2.600.000 đ 3.000.000 đ(-13%)

(13%)
Giảm giá!
Bình tắm nóng lạnh Kangaroo Shibu 22 lít KG78S2

Bình nóng lạnh và năng lượng mặt trời Kangaroo

Bình tắm nóng lạnh Kangaroo Shibu 22 lít KG78S2

ONLINE GIÁ SỐC

2.500.000 đ 2.800.000 đ(-11%)

(11%)
Giảm giá!
Máy lọc nước Kangaroo Macca 9 lõi lọc KGMC09 KV + Đèn UV

Máy lọc nước Kangaroo Không vỏ tủ + Đèn UV

Máy lọc nước Kangaroo Macca 9 lõi lọc KGMC09 KV + Đèn UV

ONLINE GIÁ SỐC

4.300.000 đ 4.800.000 đ(-10%)

(10%)
Giảm giá!
Máy Lọc Nước Kangaroo Thế Hệ Mới 9 Cấp Lọc KG06G4 KV + Đèn UV

Máy lọc nước Kangaroo Không vỏ tủ + Đèn UV

Máy Lọc Nước Kangaroo Thế Hệ Mới 9 Cấp Lọc KG06G4 KV + Đèn UV

ONLINE GIÁ SỐC

4.500.000 đ 5.200.000 đ(-13%)

(13%)
Giảm giá!
Máy lọc nước Kangaroo 9 Lõi lọc KG109A KV +Đèn UV (dòng A – bơm hút sâu)
ONLINE GIÁ SỐC

4.450.000 đ 5.000.000 đ(-11%)

(11%)
Giảm giá!
Máy lọc nước Kangaroo thế hệ mới 10 Cấp Lọc KG08G4 KV + Đèn UV

Máy lọc nước Kangaroo Không vỏ tủ + Đèn UV

Máy lọc nước Kangaroo thế hệ mới 10 Cấp Lọc KG08G4 KV + Đèn UV

ONLINE GIÁ SỐC

4.980.000 đ 5.500.000 đ(-9%)

(9%)
Giảm giá!
Máy lọc nước Kangaroo Omega 10 Cấp Lọc KG09G4 KV + Đèn UV

Máy lọc nước Kangaroo Không vỏ tủ + Đèn UV

Máy lọc nước Kangaroo Omega 10 Cấp Lọc KG09G4 KV + Đèn UV

ONLINE GIÁ SỐC

5.150.000 đ 5.900.000 đ(-13%)

(13%)
Giảm giá!
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen 10 Cấp Lọc KG100HB KV + Đèn UV

Máy lọc nước Kangaroo Không vỏ tủ + Đèn UV

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen 10 Cấp Lọc KG100HB KV + Đèn UV

ONLINE GIÁ SỐC

5.650.000 đ 6.600.000 đ(-14%)

(14%)
Giảm giá!
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen 11 Cấp Lọc KG100HG KV + Đèn UV

Máy lọc nước Kangaroo Không vỏ tủ + Đèn UV

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen 11 Cấp Lọc KG100HG KV + Đèn UV

ONLINE GIÁ SỐC

6.150.000 đ 7.850.000 đ(-22%)

(22%)
Giảm giá!
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen10 Cấp Lọc KG100HA KV + Đèn UV

Máy lọc nước Kangaroo Không vỏ tủ + Đèn UV

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen10 Cấp Lọc KG100HA KV + Đèn UV

ONLINE GIÁ SỐC

5.150.000 đ 6.500.000 đ(-21%)

(21%)
Giảm giá!
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus 11 Cấp Lọc KG100HP KV + Đèn UV

Máy lọc nước Kangaroo Không vỏ tủ + Đèn UV

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus 11 Cấp Lọc KG100HP KV + Đèn UV

ONLINE GIÁ SỐC

5.800.000 đ 7.150.000 đ(-19%)

(19%)
Giảm giá!
Máy năng lượng mặt trời Kangaroo GD2830

Bình nóng lạnh và năng lượng mặt trời Kangaroo

Máy năng lượng mặt trời Kangaroo GD2830

ONLINE GIÁ SỐC

12.990.000 đ 19.900.000 đ(-35%)

(35%)
Giảm giá!
Máy năng lượng mặt trời Kangaroo GD2424

Bình nóng lạnh và năng lượng mặt trời Kangaroo

Máy năng lượng mặt trời Kangaroo GD2424

ONLINE GIÁ SỐC

11.590.000 đ 19.800.000 đ(-41%)

(41%)
Giảm giá!
Máy năng lượng mặt trời Kangaroo GD2020

Bình nóng lạnh và năng lượng mặt trời Kangaroo

Máy năng lượng mặt trời Kangaroo GD2020

ONLINE GIÁ SỐC

9.990.000 đ 18.900.000 đ(-47%)

(47%)
Giảm giá!
Máy năng lượng mặt trời Kangaroo GD1818

Bình nóng lạnh và năng lượng mặt trời Kangaroo

Máy năng lượng mặt trời Kangaroo GD1818

ONLINE GIÁ SỐC

7.990.000 đ 10.900.000 đ(-27%)

(27%)
Giảm giá!
Máy năng lượng mặt trời Kangaroo GD1616

Bình nóng lạnh và năng lượng mặt trời Kangaroo

Máy năng lượng mặt trời Kangaroo GD1616

ONLINE GIÁ SỐC

11.090.000 đ 18.250.000 đ(-39%)

(39%)
Giảm giá!
Máy năng lượng mặt trời Kangaroo GD1414

Bình nóng lạnh và năng lượng mặt trời Kangaroo

Máy năng lượng mặt trời Kangaroo GD1414

ONLINE GIÁ SỐC

10.900.000 đ 17.900.000 đ(-39%)

(39%)
Giảm giá!
Máy lọc không khí gia đình Kangaroo KG40AP
ONLINE GIÁ SỐC

4.970.000 đ 7.600.000 đ(-35%)

(35%)
Giảm giá!
Máy lọc không khí gia đình Kangaroo KG50AP
ONLINE GIÁ SỐC

5.150.000 đ 6.980.000 đ(-26%)

(26%)
Giảm giá!
Máy lọc không khí Kangaroo KG30AP1

Máy lọc không khí Kangaroo

Máy lọc không khí Kangaroo KG30AP1

ONLINE GIÁ SỐC

3.100.000 đ 4.800.000 đ(-35%)

(35%)
Giảm giá!
Máy lọc không khí gia đình Kangaroo KG38AP
ONLINE GIÁ SỐC

4.260.000 đ 5.990.000 đ(-29%)

(29%)
Giảm giá!
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F66 Model 2020

Máy làm mát không khí ( Quạt điều hòa )

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F66 Model 2020

ONLINE GIÁ SỐC

4.500.000 đ 8.500.000 đ(-47%)

(47%)
Giảm giá!
Máy lọc không khí gia đình KG36AP2

Máy lọc không khí Kangaroo

Máy lọc không khí gia đình KG36AP2

ONLINE GIÁ SỐC

3.880.000 đ 5.950.000 đ(-35%)

(35%)
Giảm giá!
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F30 Model 2020

Máy làm mát không khí ( Quạt điều hòa )

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F30 Model 2020

ONLINE GIÁ SỐC

5.150.000 đ 8.900.000 đ(-42%)

(42%)
Giảm giá!
Bình nước nóng kháng khuẩn Kangaroo KG69A3N

Bình nóng lạnh và năng lượng mặt trời Kangaroo

Bình nước nóng kháng khuẩn Kangaroo KG69A3N

ONLINE GIÁ SỐC

3.150.000 đ 3.950.000 đ(-20%)

(20%)
Giảm giá!
Bình nước nóng Kháng khuẩn Kangaroo KG69A2

Bình nóng lạnh và năng lượng mặt trời Kangaroo

Bình nước nóng Kháng khuẩn Kangaroo KG69A2

ONLINE GIÁ SỐC

2.150.000 đ 4.450.000 đ(-52%)

(52%)
Giảm giá!
Bình nước nóng Kangaroo KG69A3

Bình nóng lạnh và năng lượng mặt trời Kangaroo

Bình nước nóng Kangaroo KG69A3

ONLINE GIÁ SỐC

2.300.000 đ 4.950.000 đ(-54%)

(54%)
Giảm giá!
Bàn là hơi nước Kangaroo KG87

Bàn là hơi nước Kangaroo

Bàn là hơi nước Kangaroo KG87

ONLINE GIÁ SỐC

320.000 đ 390.000 đ(-18%)

(18%)
Giảm giá!
Bình nước nóng Kangaroo KG660Y (32 Lít )

Bình nóng lạnh và năng lượng mặt trời Kangaroo

Bình nước nóng Kangaroo KG660Y (32 Lít )

ONLINE GIÁ SỐC

2.210.000 đ 4.500.000 đ(-51%)

(51%)
Giảm giá!
Bình nước nóng Kangaroo KG666Y (25 Lít )

Bình nóng lạnh và năng lượng mặt trời Kangaroo

Bình nước nóng Kangaroo KG666Y (25 Lít )

ONLINE GIÁ SỐC

2.890.000 đ 3.490.000 đ(-17%)

(17%)
Giảm giá!
Bình nước nóng Kangaroo KG664Y (22 Lít )

Bình nóng lạnh và năng lượng mặt trời Kangaroo

Bình nước nóng Kangaroo KG664Y (22 Lít )

ONLINE GIÁ SỐC

2.120.000 đ 4.200.000 đ(-50%)

(50%)
Giảm giá!
Đèn học, đọc Kangaroo KG731 chống cận

Đèn học, đọc Kangaroo chống cận

Đèn học, đọc Kangaroo KG731 chống cận

ONLINE GIÁ SỐC

690.000 đ 750.000 đ(-8%)

(8%)
Giảm giá!
Đèn đọc, học Kangaroo KG730 chống cận

Đèn học, đọc Kangaroo chống cận

Đèn đọc, học Kangaroo KG730 chống cận

ONLINE GIÁ SỐC

670.000 đ 800.000 đ(-16%)

(16%)
Giảm giá!
Máy làm sữa chua Kangaroo KG81

Máy làm sữa chua Kangaroo

Máy làm sữa chua Kangaroo KG81

ONLINE GIÁ SỐC

780.000 đ 890.000 đ(-12%)

(12%)
Giảm giá!
Máy làm sữa chua Kangaroo KG82

Máy làm sữa chua Kangaroo

Máy làm sữa chua Kangaroo KG82

ONLINE GIÁ SỐC

680.000 đ 790.000 đ(-14%)

(14%)
Giảm giá!
Máy làm sữa chua Kangaroo KG80

Máy làm sữa chua Kangaroo

Máy làm sữa chua Kangaroo KG80

ONLINE GIÁ SỐC

490.000 đ 590.000 đ(-17%)

(17%)
Giảm giá!
Máy làm rau mầm KG 262

Máy làm rau mầm Kangaroo

Máy làm rau mầm KG 262

ONLINE GIÁ SỐC

790.000 đ 990.000 đ(-20%)

(20%)
Giảm giá!
Máy làm rau mầm KG 261

Máy làm rau mầm Kangaroo

Máy làm rau mầm KG 261

ONLINE GIÁ SỐC

790.000 đ 990.000 đ(-20%)

(20%)
Giảm giá!
Đèn sưởi nhà tắm Kangaroo KG247

Đèn Sưởi nhà tắm Kangaroo

Đèn sưởi nhà tắm Kangaroo KG247

ONLINE GIÁ SỐC

499.000 đ 1.000.000 đ(-50%)

(50%)
Giảm giá!
Bàn là hơi nước đứng Kangaroo KG75B02

Bàn là hơi nước Kangaroo

Bàn là hơi nước đứng Kangaroo KG75B02

ONLINE GIÁ SỐC

2.450.000 đ 2.990.000 đ(-18%)

(18%)
Giảm giá!
Bàn là hơi nước Kangaroo KG831

Bàn là hơi nước Kangaroo

Bàn là hơi nước Kangaroo KG831

ONLINE GIÁ SỐC

380.000 đ 450.000 đ(-16%)

(16%)
Giảm giá!
Bàn là hơi nước Kangaroo KG86

Bàn là hơi nước Kangaroo

Bàn là hơi nước Kangaroo KG86

ONLINE GIÁ SỐC

240.000 đ 300.000 đ(-20%)

(20%)
Giảm giá!
Bàn là hơi nước đứng Kangaroo KG75B03

Bàn là hơi nước Kangaroo

Bàn là hơi nước đứng Kangaroo KG75B03

ONLINE GIÁ SỐC

3.500.000 đ 3.990.000 đ(-12%)

(12%)
Giảm giá!
Bàn là hơi nước đứng Kangaroo KG 75N

Bàn là hơi nước Kangaroo

Bàn là hơi nước đứng Kangaroo KG 75N

ONLINE GIÁ SỐC

1.200.000 đ 1.600.000 đ(-25%)

(25%)

Kinh doanh 1

0963.663.330

Kinh doanh 2

0963.663.330